Saleinji


2.1. Saleinji
2.2. Odmierzanie czasu na Saleinji
2.3. Szczegółowy wygląd Saleinjiczyków
2.4. Jak ubierają się kosmici?
2.5. Domy na Saleniji
2.6. Budownictwo i wypoczynek na Saleinji
2.7. Pierwszy krok ku lepszemu światu
2.8. Cztery podstawowe zasady
2.9. Prawa
2.10. Akceptacja prawa
2.11. Trochę o władzy i prawie
2.12. Władca Saleinji
2.13. Patriotyzm na Saleinji
2.14. Procesy sądowe na Saleinji
2.15. Przestępstwa na Saleinji
2.16. Czy kosmici karzą śmiercią?
2.17. Praca na Saleinjii
2.18. Rozpowszechnianie informacji
2.19. Życie seksualne Saleinjiczków
2.20. Kontrola narodzin
2.21. Międzyplanetarne rodziny
2.22. Mniejszości seksualne na Saleinji
2.23. Prostytucja
2.24. Dystrybucja produktów
2.25. Odżywianie
2.26. Środki odurzające
2.27. Regeneracja tkanek
2.28. Przenoszenie duszy
2.29. Czy Saleinjiczycy wydłużają sztucznie życie?
2.30. Okulary i choroby oczu
2.31. Język i matematyka
2.32. Dematerializator i materializator
2.33. Szkolnictwo i edukacja na Saleinji
2.34. Metody nauczania na Saleinji
2.35. Sztuka na Saleinji
2.36. Rozrywki na Saleinji
2.37. Zwierzęta na Saleinji
2.38. Zdrowe hobby
2.39. Pożegnanie ze zmarłym
2.40. Czy Saleinji grozi upadek?