2.27. Regeneracja tkanek


Czy na Saleinji istnieje transplantologia? Jak wygląda kwestia naprawiania uszkodzonych organów?

Korzystamy z tej samej technologii co przy tworzeniu sztucznego mięsa. Dzięki rozmnażaniu komórek można odtworzyć każdy narząd wewnętrzny, a nawet całego człowieka. Gdy ktoś ucierpi w wyniku katastrofy w niewielkim stopniu, natychmiast trafia do zawieszalni a w tym samym czasie laboratoria medyczne odtwarzają z komórek pacjenta uszkodzone narządy. Jeżeli obrażenia ciała są zbyt wielkie lub doszło do wielkiego napromieniowania radioaktywnego, wówczas tworzymy nowe ciało, do którego przenosimy ciało energetyczne i duchowe.

Nasz kodeks etyczny nakazuje odtwarzać ciało zgodne z wiekiem pacjenta. Odmładzamy pacjenta tylko wtedy, gdy cała jego rodzina wyrazi na to zgodę.