2.24. Dystrybucja produktów


Aby mieszkańcy Saleinji mogli korzystać z praw i dobrodziejstw cywilizacji, muszą pracować na rzecz cywilizacji.

Każdy może poprosić o przedmiot, którego potrzebuje, chociaż prośby te są rzadkie, gdyż każdy może sam wyprodukować niezbędny produkt. Gdy obywatel potrzebuje przedmiotu na chwilę, kreuje go w generatorze sztucznej rzeczywistości i kasuje gdy jest niepotrzebny. Posiadamy również przenośne generatory "kieszonkowe", które można używać na zewnątrz budynków. Przedmioty materialne, które stają się zbędne, są przetwarzane na potrzebne.

Gdy wszystko co materialne można posiąść, kończy się pożądanie przedmiotów i zaczyna pożądanie rzeczy niematerialnych. Rzeczy te - o ile można użyć słowa "rzecz" - można posiąść na drodze edukacji i samorozwoju.

Tylko nisko rozwinięte cywilizacje pożądają materialnych przedmiotów. Dla wysoko rozwiniętych stają się one zbędnym balastem.