2.20. Kontrola narodzin


Kontrola urodzeń na Saleinji jest powszechna i ma na celu ochronę planety i dobrobytu wszystkich jednostek. Zbyt liczna populacja zagraża równowadze w przyrodzie, wywołuje głód, nędzę i wojny.

Każdy ma prawo posiadać dziecko ale w proporcji - 1 dziecko na 1 dorosłego. Jeżeli rodzinę tworzy 10 osób dorosłych, to ma prawo posiadać 10 biologicznych dzieci. To, że na Saleinji istnieje prawo do potomstwa nie oznacza, że wszyscy z niego korzystają, a gdy korzystają nie oznacza to, że robią to tuż po uzyskaniu zdolności reprodukcyjnej - mają na to wiele setek lat życia.

Istnieje możliwość posiadania większej ilości biologicznych dzieci. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś zrzeknie się swego prawa do stworzenia dziecka albo zginą osoby, które nie doczekały się go i ich prawo zostanie przyznane komuś, kto już je ma.

Liczebność dzieci w rodzinie może też wzrosnąć w wyniku społecznej adopcji. Adopcji dokonuje się w sytuacji osierocenia dziecka (co zdarza się niezwykle rzadko z powodu wielogamii) lub przyjęcia dziecka, które z własnej woli odeszło od rodziców. Odejścia od rodziców są możliwe tylko wtedy, gdy dziecko znajdzie nowy dom. Dzieci na Saleinji nie są uwiązane do rodziców, jak na Ziemi, ale mogą swobodnie przemieszczać się z rodziny do rodziny, gdzie lepiej im się żyje i są szczęśliwsze. Dzieci lgną do innych dzieci, a te do osób, które są dla nich najlepszymi opiekunami. W skrajnych przypadkach jedne rodziny stają się bezdzietne a inne przypominają dziecięco-młodzieżowe obozowisko.

Migracja dzieci na Saleinji uznawana jest za rzecz naturalną. Saleinjickie dzieci pamiętają bowiem poprzednie wcielenia, mają wielką wiedzę i doświadczenia życiowe, i dlatego mogą swobodnie kształtować swoje życie i zachowania. Tylko przez pierwszy okres dzieciństwa (ok. 40-50 ziemskich lat) są uzależnione od rodziców z powodów egzystencjalno-psychologicznych. Nawet dzieci z wielką liczbą wspomnień posiadają dziecięce zachowania, przywiązują się na jakiś czas emocjonalnie do rodziców, muszą uczyć się segregacji wspomnień i zdobywać wiedzę, której jeszcze nie znają.

Na Saleinji żyje prawie 400 tysięcy obywateli, choć kiedyś żyło 25 miliardów. Populację zdziesiątkowała około 276 tysięcy ziemskich lat temu katastrofa zderzenia z meteorytem. Cywilizacja która nastąpiła potem, zdecydowała nie rozmnażać się do przesady. Panował wówczas wielki głód i nadmiar gęb do wykarmienia był źródłem agresji, morderstw a nawet kanibalizmu. Dorośli zaczęli łączyć się w grupy społeczne, aby móc bronić się, co zaowocowało zwiększeniem liczby członków rodzin multilateralnych.

Przed katastrofą rodziny liczyły przeciętnie około 4 dorosłych, a potem około 10. Po katastrofie udało przywrócić się równowagę ekologiczną planety a ścisła kontrola narodzin pozostała - bo ujrzano jak wielkie daje korzyści.