2.14. Procesy sądowe na Saleinji


Na Saleinji, podobnie jak na Ziemi, posiadamy własny system sądowniczy. Mamy kilka rodzajów sądów, z czego większość spraw załatwianych jest w procesach przyjacielskich.

1. Sądy przyjacielskie - jeżeli dwóch obywateli planety kłóci się ze sobą, lub popełnia jakieś przestępstwo niskiego poziomu (np. kradzieże, pobicia, kłamstwa), wówczas obie strony powołują po jednym zaufanym przyjacielu. Obie osoby całkowicie zagłębiają się w umysły swoich przyjaciół oraz dowiadują się wszystkiego o problemie penetrując np. Pamięć Wszechświata. Później wydelegowani przyjaciele spotykają się i ustalają jak rozwiązać problem. Rozwiązanie które zaproponują i na które przystaną, obie strony muszą zastosować w życiu i zrealizować. Jeżeli któraś ze stron odmówi, wówczas jest wyrzucana ze społeczeństwa. Tzn. traci całkowicie przywileje społeczne, opuszcza własną rodzinę, itd. Dopiero gdy zgodzi się wykonać postanowienia, może je odzyskać.

2. Sądy społeczne - rozwiązują problemy powstałe między rodzinami czy innymi grupami społecznymi. Grupy społeczne również wyznaczają dwóch zaufanych mężów o największej mądrości, których zadanie jest podobne do sądów przyjacielskich. Ale tutaj obydwie strony muszą wyrazić zgodę na obydwu mężów zaufania. W razie braku konsensusu, wyznaczani są mężowie zaufania przez władcę naszej planety. Takie procesy sądowe są bardzo rzadkie. Mężowie zaufania muszą całkowicie rozpoznać sprawę, aby znaleźć źródło problemu i najlepsze rozwiązanie. Obydwie strony konfliktu muszą wykonać postanowienie sądu, w przeciwnym wypadku grozi im izolacja i utrata praw społecznych.

3. Sądy karne - rozwiązują kwestie ciężkich przestępstw, jak zabójstwa, kłamstwa publiczne, naruszenie ekosystemu strefy dzikiej przyrody (chodzi o umyślne zniszczenia roślin, zabójstwa zwierząt z premedytacją, wyemitowanie trucizny do środowiska), przestępstwa produkcyjne (zaniedbania w wyniku których dochodzi do zatruć czy innych wypadków). Tutaj nie ma oskarżyciela ani obrońcy, jak na Ziemi. Jest tylko sędzia, który musi być wysoko rozwinięty duchowo i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nawiązuje on kontakt z Pamięcią Wszechświata i dowiaduje się o przestępstwie wszystkiego. Później orzeka o winie lub braku winy. Nie ma czegoś takiego, jak umorzenie postępowania z powodu nikłej szkodliwości społecznej czynu czy kary w zawieszeniu. Następnie wyrok trafia w ręce specjalistów sądowych - resocjalizatorów - którzy opracowują plan resocjalizacji. W przypadkach lżejszych przestępstw wystarcza, że sprawca musi naprawić krzywdę, w cięższych przypadkach izolowany jest w generatorach sztucznych światów i tam przechodzi całą resocjalizację. Dopiero gdy orzeknie się, że przestępca został zresocjalizowany, może wyjść na wolność. Nikt go z tego powodu nie piętnuje, choć mogą istnieć żale.