2.11. Trochę o władzy i prawie


Czy tylko na Ziemi władza czyni co chce a obywatele muszą ślepo robić co uchwali? Czy tylko na Ziemi władza manipuluje opinią społeczną, podjudza do złych uczynków i robi co chce? Nie! Na innych planetach również zdarzały się i zdarzają sytuacje, gdy jedna grupa osób chce rządzić wszystkim i wszystkimi. Także Saleinjiczycy przechodzili ten etap rozwoju.

Na Saleinji aby być władcą, należy nie tylko zostać wytypowanym i przeszkolonym do rządzenia, lecz również przejść weryfikację psychologiczną. Władza na Saleinji nie ma prawa zmienić systemu wyboru władzy bez zgody wszystkich obywateli! No i w każdym momencie można odwołać lub zawiesić władzę, gdy zaobserwowane zostaną np. przejawy choroby psychicznej, tendencje destrukcyjne dla ustroju lub władza popełni przestępstwo. Działania władz są ściśle monitorowane i każdy może je śledzić.

Stabilne i proste prawo służy stałemu rozwojowi. Prawo bezustannie modernizowane i manipulowane sprzyja destrukcji.