2.32. Dematerializator i materializator


Dematerializator to urządzenie służące do rozrywania połączeń cząsteczkowych i wiązań atomowych. Pomaga pozbyć się uciążliwych śmieci, których nie można poddać recyklingowi.

Materializator to urządzenie, które pozwala z istniejących w przyrodzie atomów wytworzyć pożądany przedmiot.

Dzięki recyklingowi opartemu na dematerializatorowi i materializatorowi, na Saleinji nie ma śmieci ani problemów z surowcami.