2.37. Zwierzęta na Saleinji


Zwierzęta na Saleinji, podobnie jak Saleinjiczycy, posiadają jedną dziurkę w nosie. Na Saleinji nie występują płazy i gady, ale za to są dwie formy życia nieznane na Ziemi, czyli parassaki i ślinowce. Parassaki to zwierzęta przypominające morskie ssaki, ale pozbawione zdolności ssania. Żyją w morzach i oceanach. Po narodzinach i oderwaniu pępowiny są zdolne do odżywiania mikroorganizmami. Później zjadają morskie rośliny i mniejsze zwierzęta.

Z kolei ślinowce was zaskoczą, ponieważ rozmnażają się za pomocą śliny, która podczas podniecenia seksualnego zmienia właściwości. Męska ślina połykana jest przez samicę do wola pod językiem, gdzie DNA zawarte w ślinie rozpoczyna reakcję skutkującą stworzeniem potomka. Podczas ciąży matka rozdrabnia w ustach pokarm i trzyma go w paszczy tak długo, aż zamieni się w maź. Część masy zostaje połknięta, a część trafia do wola, gdzie rozwija się nowe życie. Gdy dziecko jest odpowiednio duże, matka wypluwa je i rozpoczyna życie na zewnątrz.

Nasze ptaki, w odróżnieniu od ziemskich, nie posiadają piór. Zamiast nich mają skrzydła jak nietoperze z błonami, które napełniają się podczas lotu powietrzem.