2.31. Język i matematyka


Na Saleinji mówimy jednym językiem werbalnym. Kiedyś każda rasa mówiła własną mową i lokalnymi dialektami, ale po katastrofie podjęto decyzję o wprowadzeniu wspólnego, uniwersalnego języka. Stworzono mowę melodyjną i łatwą do wyartykułowania. Podobnie stało się na dwóch planetach skolonizowanych, gdzie mieszanina kolonistów z upływem czasu i asymilacją, wytworzyła zunifikowane języki na bazie starych.

Nasz język nie jest ani analityczny (jak angielski), ani fleksyjny (jak polski), lecz logiczny. Istnieją w nim cztery czasy - teraźniejszy, przyszły, przeszły i wsteczny.

Czas wsteczny wykorzystywany jest do opisywania czynności, które są wykonywane w odwróconym biegu czasu (od przyszłości do przeszłości, a nie od przeszłości do przyszłości). Czasu wstecznego używamy np. podczas rozmów na temat podróży w czasie lub opisując historię cywilizacji żyjących w odwrotnym biegu czasu.

Posiadamy własny alfabet oparty na kwadracie. Np. litera "o" wygląda u nas jak kwadrat, a "k" jak "N". W sumie mamy 20 liter i 4 znaki przestankowe (spacja, kropka, przecinek, znak wypowiedzi ? coś jakby cytat i myślnik w jednym).

Oto one. Piszemy poziomo - od lewej do prawej.Litera przedostatnia nie występuje na Ziemi. W zależności od liter w słowie, najczęściej przypomina ziemską literę "g", ale także jak "f" albo "r", lub dwie lub trzy z tych liter równocześnie. Używa się jej dosyć często, ale dla Ziemian jest chyba nie do wymówienia. Niektóre saleinjickie nazwy (np. Estra, Artoteja, Gejtra, Tyfon) zapisałem w sposób najbardziej przypominający polską fonetykę.

Nie mamy wykrzykników i pytajników. Zamiast tego formułujemy zdania w sposób jednoznaczny, nie budzący zastrzeżeń. Np. każde zapytanie zaczyna się słowami "czy" ("czy wydarzyło się"), zdanie wykrzyknikowe słowem "to" ("to wydarzyło się"), a wykrzyknikowo-zapytujące z użyciem obu ("czy to wydarzyło się" - w sensie "nie do wiary").

Nasza matematyka opiera się na systemie opartym na czterech cyfrach przedmiotowych (1, 2, 3 i 4) i jednej bezprzedmiotowej (0). Dlaczego? Na Saleinji istniały 4 rasy, istnieją 4 kontynenty, 4 księżyce krążą wokół planety, a Saleinjię stworzyło 4 gwiezdnych ogrodników. Mamy po 4 kończyny (ręce + nogi) z 4 palcami. Więc 4-ka jest dla nas czymś naturalnym. Cyfra "0" jest najmłodsza i została odkryta najpóźniej.