2.30. Okulary i choroby oczu


Saleinjińczycy nie noszą okularów korekcyjnych, lecz zakładają czasami okulary ochronne (częściej kaski ochronne). Leczenie chorób wzroku dokonujemy zazwyczaj siłą umysłu, rzadziej płynem regeneracyjnym a najrzadziej operacyjnie. Ostatnia metoda stosowana jest tylko w sytuacjach, gdy do oka dostanie się ciało obce.