2.33. Szkolnictwo i edukacja na Saleinji


Chociaż Saleinjiczycy pamiętają wiele ze swoich poprzednich wcieleń, nie jest to zdolność która pozwalałaby od urodzenia posiadać wiele umiejętności. Znamy ogólny zarys naszej przeszłości, ale podobnie jak Ziemianie, nie potrafimy dokładnie, dzień po dniu, opisać co im się przytrafiało w wieku np. 10 lat. Wiemy, że coś można zrobić, mamy przebłyski wiedzy - tak jak pianista, który pamięta że grał na pianinie jakąś tam melodię ale po wielu latach przerwy nie jest w stanie jej zagrać z powodu braku praktyki. Podobnie jak małe dziecko, które ma pewną wiedzę, ale połączenia neuronowe w mózgu muszą zostać wyćwiczone aby mogło cokolwiek werbalnie powiedzieć.

Szkolnictwo na Saleinji jest niezbędne, aby przywrócić dawną wprawę, nauczyć się rzeczy, które nie istniały podczas poprzedniego życia lub w celach naukowo-odkrywczych. Mamy na Saleinji szkolnictwo niskie, średnie, wysokie stałe oraz wysokie zmienne. Ale muszę zaznaczyć, że nie jest to szkolnictwo ewolucyjne, jak na Ziemi lecz równoczesne. W przypadku szkolnictwa ewolucyjnego, poznaje się wiedzę krok po kroczku. W przypadku równoczesnego, uczeń może pozyskiwać wiedzę we wszystkich typach szkół równocześnie. To on wybiera wiedzę, którą chce poznać lub odświeżyć.

Szkolnictwo niskie. To nauka umiejętności, które posiadaliśmy w poprzednim wcieleniu (lub obecnym ale dawno temu) ale z powodu braku praktyki utraciliśmy sprawność. Np. jeżeli władaliśmy jakimś językiem, teraz możemy go w ćwiczeniach praktycznych "wyszlifować". Jeżeli obsługiwaliśmy jakieś urządzenie lub graliśmy na jakimś instrumencie, teraz możemy przypomnieć sobie "jak to się robiło".

Szkolnictwo średnie. To nauka rzeczy nowych, których nigdy nie wykonywaliśmy. Nauka nowych języków, obsługi nowych urządzeń, poznania nowej historii i osiągnięć naukowych, etc. W odróżnieniu od szkolnictwa niskiego, wiedza jest gruntowna, a nie wtórna. Inaczej należy uczyć rzeczy, które człowiek już potrafił, a inaczej nowych rzeczy.

Szkolnictwo wysokie-stałe. To przygotowanie do wykonywania jakiegoś zawodu, nauka eksperymentalna związana np. z badaniem świata i zdobywaniem wiedzy, której jeszcze nie zdobyliśmy. Można to przyrównać do ziemskich instytutów naukowo-badawczych. Szkół teoretyzujących (np. wykładających fizykę teoretyczną hiperprzestrzeni), analizujących, itp.

Szkolnictwo wysokie-zmienne. To szkolnictwo podobne do szkolnictwa wysokiego-stałego, ale z pewnymi ograniczeniami. Jeżeli jeden z obywateli Saleinji wpadł na jakiś pomysł naukowy i chce przeprowadzić eksperyment, który zaspokoi jego ciekawość, a nie da się go przeprowadzić w stymulatorach sztucznych światów, otrzymuje wsparcie naukowe. Uczestniczy w edukacji eksperymentalnej pod okiem specjalistów danej dziedziny, którzy będą dbali o bezpieczeństwo eksperymentu, posiadają odpowiednią wiedzę, aby eksperyment przygotować, itd. Przy okazji uczeń-eksperymentator pozyskuje wiedzę, bo uczestniczy w pracach przygotowawczych. Gdy eksperyment zostanie zakończony (sukcesem lub porażką) uczeń/obywatel wraca do swojego normalnego życia. Szkolnictwo wysokie-zmienne stworzono, aby każdy obywatel miał prawo dokonać przełomowego (lub nie) odkrycia. Na Ziemi np. takie osoby nazywane są "niezależnymi badaczami" lub "naukowcami amatorami" i często są obiektem kpin i szyderstw. My takie osoby cenimy, ponieważ dzięki szkolnictwu wysokiemu-zmiennemu dokonano największej ilości odkryć naukowych. A wy, Ziemianie, tłumicie własny potencjał wymagając od odkrywców dyplomów naukowych, wysokiej pozycji na uczelniach naukowych lub nieposzlakowanej reputacji, którą łatwo utracić.

Jak widzicie, nawet małe dziecko które ma niezwykły pomysł, może zrealizować go z dorosłymi. Nikt nikogo tu nie dyskryminuje ze względu na wiek czy doświadczenie w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Najlepsze pomysły przecież przychodzą do głowy spontanicznie.