2.12. Władca Saleinji


Podobnie jak ziemskie państwa, także Saleinjia posiada reprezentanta będącego odpowiednikiem ziemskich królów, prezydentów itp. Nasz władca nosi tytuł linera.

Liner to ktoś w rodzaju króla elekcyjnego który wybiera własnego następcę z grona obywateli (w odróżnieniu od polskich królów elekcyjnych, których wybierała szlachta). Gdyby nadużył zaufania, obywatele planety mogą go odwołać. Generalnie stoi na straży porządku i rozwoju cywilizacji.

Liner nie tylko wybiera własnego następcę, ale również go szkoli i przygotowuje do roli następcy. Liner może wybrać sobie kilku następców a gdy oddaje władzę, wybiera spośród nich najlepszego kandydata, a pozostali stają się jego bliskimi doradcami i zastępcami. Niemniej, najważniejsze zdanie należy do linera.

Pierwszy liner został powołany po wielkiej katastrofie, o której pisałem. Wybrano go na podstawie analizy fal mózgowych, dokonań życiowych, nieposzlakowanej uczciwości, zaradności i łagodności (tolerancji). I te cechy muszą do dzisiaj charakteryzować nowych linerów. Funkcja sprawowana jest tak długo, jak długo liner będzie w stanie podołać zadaniom lub będzie chciał. Jeżeli znajdzie następcę, który przewyższy go mądrością życiową i innymi walorami, oddaje mu władzę a sam staje się jego doradcą.

Linera może odwołać lud w głosowaniu, gdy zostanie naruszone zaufanie społeczne, lub w wyniku decyzji rady doradców linera, gdy okaże się, że sprawowanie władzy nie służy jego zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu. Linera można odwołać na zawsze lub na czas rekonwalescencji. Liner posiada władzę i podejmuje najważniejsze decyzje, ale decyzje te muszą zostać zaaprobowane przez radę doradców.