2.13. Patriotyzm na Saleinji


Na Saleinji nie ma krajów, więc nie ma przywiązania do ojczyzny. Naszą ojczyzną jest cała planeta i gdyby ktoś kiedyś ją zaatakował, wszyscy byśmy jej bronili.

Kiedyś były u nas państwa i było to jednym z powodów do prowadzenia wojen. Podobnie jak na Ziemi ulegaliśmy manipulacjom i podpuchom władzy. Ale to było bardzo dawno temu. Obecnie jedyne przywiązanie okazujemy rodzinom i lokalnym społecznościom, czyli czujemy więź z osobami które kochamy. Przy czym jeśli uczucie miłości wygaśnie, pozostaje więź sympatii i przyzwyczajenia do przebywania wśród bliskich.

Dusze nie są przypisane do narodów czy planet, to od nich zależy, gdzie się urodzą. Jeżeli czują przywiązanie do jakiegoś kraju, to siłą rzeczy będą chciały do niego powrócić. Ale wynika to z poczucia więzi a nie z jakiegoś odgórnego prawa.

Saleinjiczycy identyfikują się z Saleinjią i czują więź z lokalną grupą społeczną.