Ważna informacja o prawach autorskich i licencji


Autorem materiałów tekstowych opublikowanych na stronie jest Hejal Bobik Uta Hano. Jeżeli chcesz rozpowszechnić je w innych miejscach, przeczytaj poniższe zasady licencyjne.

Zasady licencyjne:

1. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać pojedynczych wpisów.

2. Wolno rozpowszechniać bez ograniczeń całą książkę zawierającą wszystkie rozdziały i podrozdziały w postaci jednego zwartego pliku PDF.

3. Nie wolno wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych, zarobkowych i anty-saleinjickich.

4. Wolno książkę tłumaczyć na wszystkie możliwe języki i rozpowszechniać w postaci zwartego pliku PDF pod warunkiem troski o jak najlepszy przekład i wygląd jak najbardziej zbliżony do oryginału. Książka nie może być modyfikowana (cenzurowana, zmieniana, uzupełniana, etc.) bez pisemnej zgody autora. Adres przetłumaczonego i udostępnionego pliku PDF należy zamieścić na Forum Przyjaciół Saleinji.