2.10. Akceptacja prawa


Każdy Saleinjiczyk, aby móc korzystać z praw i obowiązków, musi wyrazić na nie zgodę.

Przyjmuje się, że wstępną zgodę wyraża się podczas obrzędu spłodzenia nowego życia, gdy rodzice nawiązują kontakt z duchem dziecka i pokrótce przedstawiają mu sytuację prawnoobyczajową.

Podczas życia, wraz z poznaniem i doświadczeniem życia na Saleinji, każdy może zmienić lokalizację zamieszkania, a tym samym przenieść się do innego kręgu prawnego. Nie można decyzji podjąć tylko po popełnieniu przestępstwa, gdyż byłaby to próba uniknięcia odpowiedzialności.

Obywatel Saleinji powinien całkowicie akceptować nasze prawa. Jeżeli mu nie odpowiadają, może wybrać pustelnicze życie w izolacji lub opuścić planetę. Przymusu nie ma.