Od wydawcy


Macie przed sobą książkę nietuzinkową i żywą.

Większość pozycji, jakie udaje nam się w życiu przeczytać jest mgnieniem - pojawiają się i znikają zauważone tylko do pewnego stopnia. Ich obraz krótko trwa w naszej pamięci i mieszając się z czasem z nastrojem innych książek stopniowo odchodzi w przeszłość. Niektóre jednak książki pozostawiają trwały ślad. Tak też jest i z tą pozycją - zbulwersuje, zszokuje, rozbawi, by niektórych na koniec przerazić a innym dać nadzieję na przyszłość. Nikogo nie pozostawi jednak bez wzruszeń, które od pierwszej do ostatniej strony lektury będą wam towarzyszyć. Pozostanie w pamięci jako przekaz z innej rzeczywistości - i nieważne czy z tej, która już była waszym udziałem, czy tej, którą dopiero dane jest wam przeżyć - rzeczywistość ta jawi się podczas lektury książki jako realna chociaż dla niektórych będzie przeplatać się z niewyobrażalną fikcją rodem z klasyki filmów SF. Przychodząc na tę planetę zbieramy doświadczenia, które mają nas wzbogacić a jednocześnie nauczyć nowych lekcji, otworzyć nowe horyzonty, rozświetlić drogę, którą kroczyć będziemy w przyszłości. Podczas całego życia nasza psychika ulega zmianom, przeobrażeniom poddawany jest system wartości wyniesiony z dzieciństwa a poznanie wszechświata otwiera nas stopniowo na nowe możliwości, nową rzeczywistość i osoby, które nam w podróży towarzyszą. Ta właśnie ciekawość stworzenia wokół jest motorem naszego postępu i początkiem całego rozwoju, jakiego pragniemy. Często jest to pragnienie tak silne, że aż nieznośne. Kiedy proza życia puka do drzwi a media epatują wizją światowego kryzysu finansowego, znajdujemy książkę, która oddala nas od tego wszystkiego dając nadzieję postępu, wewnętrznej integracji, miłości. Daje też przestrogę przed niebezpieczeństwami, które daleko groźniejsze od zagrożeń roku 2009 możemy na planetę sprowadzić przez zaniechania, brak szacunku, ograniczoną wizję czy nieprzemyślane intencje. Jak sam tytuł wskazuje, najważniejszym przekazem autora jest przybliżenie nam koncepcji jedności wszechświata, jedności energii składającej się na całość otaczającego nas świata i istot w nim żyjących. To przesłanie jest najistotniejszym elementem książki - wydawałoby się prostym do zrozumienia a jednak w wielu aspektach zaprzeczającym obecnemu poznaniu. Naukowcy dochodzą dziś do podstaw tego zrozumienia i kwestią czasu jest kiedy oczywistością stanie się dla nas spójność energii i jednorodność stworzenia. Wszystkie istoty we wszechświecie są współzależne i po lekturze tej książki nie można mieć innego odczucia, niż przemożne wrażenie jedności z innymi, silnego osadzenia w rzeczywistości i poczucia Tu i Teraz - całej potęgi teraźniejszości która jest esencją naszego postępu i rozwoju duchowego.

Wydawać by się mogło, że prezentując swoje doświadczenia, punkt widzenia czy poglądy, autor stara się nam je narzucić. Nic bardziej mylnego. Prawda do której dążymy i którą staramy się poznać jest w ciągłym ruchu, jest drogą, tym właśnie dążeniem i poznawaniem. Jest wypadkową naszych doświadczeń, odczuć i myśli. Niewątpliwie istnieje jako niezależny fakt i podstawa egzystencji ale jest też tak różnie postrzegana przez nas samych i rozwija się, wypełnia w miarę, jak podążamy drogą poznania i rozwoju. Wielokrotnie więc autor podkreśla potrzebę samodzielności, niezależnego myślenia i wyciągania osobistych wniosków z każdego przeczytanego w książce zdania - przyjmowanie jakichkolwiek poglądów czy osądów na wiarę, polegając jedynie na czyjejś opinii może być zwodnicze, a z pewnością niepełne i niekoniecznie korzystne dla nas jako niezależnych duchowych podmiotów. Warto więc podczas lektury kierować się głosem serca, wiedzy, rozsądku, doświadczenia jakie przyszło nam już zdobyć. Treści zawarte w lekturze mają nas pobudzić intelektualnie, skłonić do głębszej refleksji nad naszym życiem duchowym i doczesnym w obecnej chwili, zainspirować do rozwoju, zmian, przewartościowań. Przemyśleń nad losem cywilizacji i planety.

Tak, ta książka ma poruszyć. Gorzej gdyby nie drgnęła żadna struna po jej przeczytaniu. Książki mają to do siebie, że niektóre z nich, te zainspirowane i posiadające silny przekaz - żyją własnym życiem, Kiedy trzeba, w odpowiednim czasie docierają do wybranych osób aby pomóc im w rozwoju, zniszczyć utarte schematy myślowe, zbudować nowy porządek myśli czy chociażby wzruszyć. I taka właśnie jest ta książka - dzisiaj trafiła właśnie do Ciebie...

EnergyFlow