9.10. Korzyści z redukcji populacji Ziemian


Redukcja populacji Ziemian będzie sprzyjać przetrwaniu ludzkości, poprawie warunków egzystencjalnych i rozwojowi.

1. Dostęp do zdrowej, pitnej wody - im więcej osób będzie żyło na Ziemi, tym woda będzie cenniejsza i trudniejsza do zdobycia. Redukcja populacji pozwoli wszystkim obywatelom planety zaspokoić pragnienie.

2. Mniej konfliktów zbrojnych i w życiu codziennym każdego człowieka - duża liczba osób zamieszkałych na małym terenie zwiększa agresję, bo wszyscy wchodzą sobie w drogę. Dotyczy to skali lokalnej i światowej.

3. Zdrowsza psychika wywołana zacieśnieniem więzów międzyludzkich. W małych miasteczkach wszyscy wszystkich znają i pozytywnie to owocuje, w dużych występuje większa obojętność na los bliźnich, wielka anonimowość i poczucie samotności.

4. Zdrowsza żywność. Rynek który musi wykarmić ogromną rzeszę żywych istot, nastawiony jest na szybkie tempo produkcji i niską jakość. Mniejsze zapotrzebowanie na zboża zwiększy w przeliczeniu na jednego obywatela liczbę ziem uprawnych. Stosując rotację plantacyjną gleba będzie miała więcej czasu na odpoczynek i regenerację. Aktualnie ziemie uprawne są wyjałowione z cennych minerałów, których nawozy sztuczne nie są w stanie zastąpić.

5. Więcej terenów zielonych, czystsze powietrze, poprawa komfortu życia.

Przeludnienie prędzej czy później doprowadzi do katastrofy ekologicznej i ekonomicznej. Skutki już widać - kiedyś ziemski mężczyzna potrafił samodzielnie utrzymać żonę i 10 dzieci. Aktualnie dwoje małżonków ledwo zapewnia byt dwójce dzieci.