9.9. Redukcja populacji Ziemian


Istnieje kilka sposobów redukcji nadmiernej populacji na Ziemi.

1. Świadoma, dobrowolna i odpowiedzialna decyzja wszystkich rodziców o ograniczeniu potomstwa do jednego dziecka (do czasu aż spadnie - potem stosunek dzieci do dorosłych może wynosić 1:1). Ale to praktycznie na Ziemi jest nierealne do przeprowadzenia.

2. Wyrzeczenie się spładzania własnych dzieci na rzecz adopcji i nagradzanie osób dobrowolnie poddających się trwałej kastracji (nagrody ekonomiczne i wartościowe przywileje, gwarancja stałej i dobrze płatnej pracy do końca życia, itd.).

3. Rozprzestrzenianie homoseksualizmu.

4. Zakaz sztucznego zapładniania.

5. Wojny światowe (niestety), katastrofy przyrodnicze, itd. Najbliższa okazja będzie podczas potencjalnej III wojny światowej i zderzenia z wielkim meteorem - potem możecie wzorować się na Saleinjiczykach.

6. Pomoc krajom III świata, w których populacja jest nadmierna - znalezienie zajęć, które wypełnią czas wykorzystywany obecnie na seks, rozpowszechnienie bezpiecznych dla życia środków antykoncepcyjnych i edukacja (dużo dzieci = dużo kłopotów ekonomicznych).

Nie powinno redukować się liczebności Ziemian bez ich zgody. Zgoda uzyskana dobrowolnie na drodze zrozumienia problemu.