9.6. Ostrzeżenie


Jeżeli dojdzie do III wojny światowej, wówczas cały świat w większym lub mniejszym stopniu dozna jej skutków. Aktualnie Polska zalicza się do krajów o średnim ryzyku, ale może ono wzrosnąć na skutek uległości polityków wobec obcych mocarstw. Najbezpieczniej będzie w centralnej części byłej Jugosławii, w Australii i na Antarktydzie. Polska według aktualnych symulacji będzie uczestniczyć w wojnie, ale straty nie będą zbyt wysokie. Największe zagrożenia dla Polski to skażenie radioaktywne z innych krajów i bronie biologiczne, które wymkną się wojskowym spod kontroli. Polska może doznać skutków ataku nuklearnego z powodu tarczy antyrakietowej, której radar ma być częścią rozszerzonego systemu szpiegowskiego Echelon.

Największe zagrożenia dla współczesnych Ziemian to tajny rząd światowy, która sprawuje kontrolę nad bankami, czołowymi politykami, przemysłem zbrojeniowym, spożywczym a obecnie dąży do kontroli internetu.

Plany:

1. Działalność legislacyjna pozwalająca w przyszłości na totalną inwigilację społeczeństwa. Nowe prawo ma na celu gromadzić wszelkie możliwe informacje na temat wszystkich obywateli, aby w chwili gdy staną się niewygodni dla władzy, można było znaleźć na nich "haka". Jednym słowem - chcą traktować wszystkich obywateli jak potencjalnych przestępców. Wielu obywateli popiera te działania nie znając prawdziwego celu władzy. Dzieje się to np. pod pretekstem walki z piractwem, pedofilią, korupcją, terroryzmem, etc. Marzeniem tajnego rządu światowego jest możliwość oskarżania obywateli bez mocnych dowodów i skazywanie ich gdy nie będą mogli dowieść niewinności.

2. Stworzenie światowej religii i kontrola wierzeń wszystkich mieszkańców globu. Zadaniem kapłanów nowej, światowej religii będzie uczenie pokory i uległości wobec władzy. Nowa religia będzie naciskać na akceptację zastanego porządku świata posiłkując się prawem karmy. Do stworzenia nowej religii posłużą niektóre odłamy new age odwołujące się do istniejących religii. Wiara, że Jezus, Budda, Kriszna, Jahwe, itd. byli tym samym wcieleniem Stwórcy, już została zatwierdzona i pomału wcielana jest w życie. Część kapłanów przyjmie ofertę władzy, część będzie udawać że ją przyjęła a de facto będzie spiskować, a część odrzuci. Los tych ostatnich jest przesądzony - zginą lub utracą kapłańską władzę.

3. Redukcja populacji ludzkości w wyniku rozpowszechniania sztucznych chorób, głównie genetycznych. W przyszłości pomocna będzie żywność genetycznie modyfikowana. Co jakiś czas będą wypuszczane nasiona zawierające substancje wywołujące impotencję, przyspieszające starość lub przedwczesną śmierć. Będą wypuszczane odmiany roślin i zwierząt obniżające poziom inteligencji, obniżające odporność organizmu na choroby, pozwalające szybciej wpadać w nałogi, itd.

4. Globalna wojna, która zabije kilka miliardów osób. Trwają prace nad broniami zabójczymi dla ludzi, ale nie niszczącymi przyrody. Istnieją dwa warianty rozwoju działań - wojna światowa i fałszywa inwazja kosmitów. Kosmici są doskonałą przykrywką, aby prawdziwi sprawcy mogli uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości i udawać zbawców ludzkości.

5. Sytuacja wywołana wojną i przejęciem totalnej kontroli nad pozostałymi przy życiu jednostkami pozwoli zniewolić ludzkość grupie kilkuset osób. Tajny rząd światowy "dobrodusznie" planuje zachować przy życiu dzikie plemiona z dżungli i trzymać je w rezerwatach tak, jak trzyma się w ogrodach zoologicznych zwierzęta.

Takie są przynajmniej plany. Ale czy zostaną zrealizowane? Według symulacji rozwoju wydarzeń, mimo dobrego przygotowania ich plany spalą na panewce. Na realizację nie pozwolą cztery czynniki.

1. Narastanie gniewu społecznego. "Zaciskanie pętli" doprowadzi do wybuchu rewolucji, a postępująca globalizacja sprawi, że wybuchnie na skalę światową. To tylko kwestia czasu. Potrwa to dłużej lub krócej, ale prędzej czy później dojdzie do zmiany.

2. Konflikty wewnątrz światowego rządu. Osoby, które spiskują przeciwko obywatelom, spiskują również przeciwko swoim "przyjaciołom". Każdy z nich marzy o jeszcze większej władzy niż posiada i prędzej czy później skoczą sobie do gardeł.

3. Rozwój duchowy ludzkości. Oddziaływania Wodnika nie da się zatrzymać. Członkowie tajnego rządu światowego nie rozwijają się duchowo i dzięki temu wszyscy dookoła ich wyprzedzą. Nawet światowa religia nie powstrzyma przeobrażenia.

4. Czynnik nieprzewidywalny, który zawsze zaskoczy ludzkość gwałtowną zmianą sytuacji. Można go spotęgować i przyspieszyć medytacjami.

Ale należy mieć nadzieję, że coraz liczniejsze medytacje pokojowe i postępujące poszerzanie świadomości - mimo prania mózgu serwowanego przez dziennikarzy - pozwoli odsunąć konfliktogennych polityków i żądne władzy osoby na margines społeczny.

Za Ziemię odpowiedzialni są Ziemianie i dlatego kosmici nie będą się wtrącać. Od was zależy, czy będzie panować pokój czy wojna. Kosmici mogą wesprzeć was wsparciem mentalnym i inspiracją do działania.