9.1. Ryby kontra Wodnik


Do roku 2029 będzie trwać na Ziemi strefa przejściowa między Erą Ryb a Erą Wodnika, gdy planeta znajduje się w oddziaływaniu energii obu er. Ale wytracanie energii ryb jest pozorne, gdyż może kumulować się w krótkich okresach czasu.

Wytracanie energii nie jest linearne, lecz skokowe. Przypomina to walkę dwóch energii a nie stateczne przejście. Gdyby sporządzić wykres, średnia wyglądałaby jak linia wznosząca się w górę, ale średnia ta nie jest wynikiem drobnych wahań, lecz gwałtownych skoków powyżej i poniżej średniej.

Ziemia nie stoi w miejscu, lecz krąży wokół Słońca po orbicie. Część Układu Słonecznego znajduje się pod panowaniem energii Wodnika, a część w strumieniu energii Ryb. Ziemia wyjdzie poza zasięg oddziaływania strefy Ryb w lutym 2029 roku. Do tego czasu będzie "skakać" z jednej strefy do drugiej. A każdy skok może wywołać gwałtowne wydarzenia.

To oznacza, że mimo coraz silniejszego oddziaływania energii Wodnika energia Ryb nie traci mocy i na pożegnanie może wydać żniwo w postaci III wojny światowej. Jeżeli ludzkości uda się do lutego 2029 roku nie wywołać jej, to z każdym następnym rokiem prawdopodobieństwo wybuchu globalnego konfliktu będzie się zmniejszać.