8.15. Nie ufajcie Nostradamusowi!


Nostradamus nie posiadał daru jasnowidzenia, lecz był astrologiem i kabalistą. Wprowadzał się czasami w stan odmiennej świadomości i doznawał różnych wizji ale rzadko i na niewiele mu się to zdało.

Jego przepowiednie oparte są na wydarzeniach z przeszłości. Uważał, że każde zdarzenie powtórzy się przy podobnym układzie gwiazd w przyszłości, dlatego badał kroniki historyczne. Jego "proroctwa" to opis zdarzeń z przeszłości, które mają szansę ponownie zdarzyć się w przyszłości na zasadzie analogii. Jego przepowiednie są "mgliste" nie z powodu strachu przed Inkwizycją lecz dlatego, aby były niezrozumiałe. W efekcie wyznawcy kultu Nostradamusa dopasowują je na siłę do zaobserwowanych wydarzeń.

Siła proroctw Nostradamusa polega na tym, że można je interpretować w nieskończoność (tak jak w nieskończoność można bawić się oszukańczym kodem Biblii). Nie przywiązujcie uwagi do jego przepowiedni. Są bezwartościowe.

Wartościowych proroctw jest niewiele, a większość znanych na Ziemi to zwykłe wizje senne lub świadome manipulacje słowem (jak u Nostradamusa), a nawet plagiaty! Niektórzy celowo wzorują się na cudzych proroctwach, aby uwierzono w ich prawdziwość na zasadzie "skoro tylu jasnowidzów mówi to samo, to musi coś w tym być". Gdy prawdziwy jasnowidz opublikuje proroctwa sprzeczne z większością znanych przepowiedni, zarzuca mu się kłamstwo a przepowiednie popadają w niepamięć.

Na Saleinji proroctwa spisywano w czasach, gdy nie wszyscy potrafili spoglądać w przyszłość i do światów równoczesnych. Nigdy wokół przepowiedni nie tworzył się kult religijnopodobny, jak ma to miejsce w przypadku przepowiedni Nostradamusa.