6.14. Ziemska nauka to także religia


Ateiści, którzy przyjmują do wiadomości tylko zjawiska i fakty, które można zbadać i wyjaśnić przy pomocy prymitywnych ziemskich urządzeń, stoją w ewolucji o krok wyżej niż niewolnicy religijni. Ale i oni nie są lepsi od fanatyków religijnych gdyż są niewolnikami materialistycznych koncepcji.

Ziemska nauka to religia oparta na wierze w dogmaty naukowe i odrzucająca wszystko to, co do nich nie pasuje. Iluż inteligentnych naukowców zaszczuto, zabito i wyszydzono na Ziemi? Ileż odkryć naukowych i niewygodnych artefaktów archeologicznych zniszczono, by nigdy nie ujrzały światła dziennego?

Tak było 100 lat temu, tak jest i dzisiaj, ale dzisiaj jest jeszcze gorzej, ponieważ dogmaty naukowe wspierane są przez grupy biznesowe, które nie chcą ujawnienia niektórych wynalazków, jak np. generatorów darmowej energii.