6.7. Wieża Babel


Wieża Babel istniała, lecz jej historia wyglądała inaczej niż głosi "Biblia".

Kiedy budowano wieżę (ziggurat), istniało na świecie wiele języków. Wieża została ukończona i służyła przez wiele lat do celów religijnych (na jej szczycie była świątynia). Gdy cywilizacja Babilonu upadła, okoliczni mieszkańcy rozebrali wieżę i wykorzystali budulec do budowy domów.

Widok "ruin" natchnął jakiegoś barda czy historyka, który doszedł do wniosku, że wieży nie dokończono za sprawą wyroków boskich, i taką historię rozgłaszał. Potem trafiła do żydowskich kapłanów, została przerobiona i rozpowszechniona z "Biblią". I tyle.

Nie było żadnego wstrzymania prac budowlanych, żadnego pomieszania języków.

U zarania ludzkości istniał jeden światowy język, ale w miarę wpływu różnych ras kosmicznych na cywilizacje w różnych częściach świata, nastąpiła ewolucja językowa. Po Małej Wojnie, rozkład lingwistyczny postąpił w zastraszającym tempie. I mamy dzisiaj na Ziemi mnóstwo języków, które dzielą ludzkość.