6.5. Biblia - dzieło Ziemian


Jak wspominałem, Biblia jest dziełem człowieka opartym na wielu starszych tekstach, przeredagowanych przez osoby wierzące w Jahwę i skażonych światopoglądem i obyczajowością istot żyjących na Ziemi kilka tysięcy lat temu. Istot ubogich w wiedzę i przesądnych.

Np. powieść o Mojżeszu została całkowicie stworzona w ludzkiej wyobraźni. Historia wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej została skonstruowana na bazie kilku starszych tekstów - m.in. babilońskich, indyjskich, egipskich, greckich i kreteńskich. Mit o Mojżeszu jest kompilacją starszych opowieści, które wzbogacono nacjonalizmem i dodano do nich dziesięć przykazań stworzonych przez kapłanów na bazie ówczesnych obyczajów.

Prostemu ludowi wmówiono, że to dzieło podyktowane/inspirowane przez Jahwę, aby kapłani i władcy mogli łatwiej rządzić strachliwym społeczeństwem. Bo kto miałby odwagę sprzeciwić się boskim prawom? Dlatego podczas czytania Starego Przymierza odczuwa się strach i lęk przed Jahwą.

Podobnie jest z Nowym Przymierzem, czyli z opowieścią o Jezusie. Przez kilkadziesiąt lat gorliwi chrześcijanie opowiadali o życiu Jezusa, a dopiero potem spisali swe opowieści w kilku wersjach (stąd wiele Ewangelii). Następnie duchowni Kościoła dokonali selekcji materiałów na pożądane i niepożądane. Do tego doszły błędy w przekładach, które urosły do rangi doktryn. I tak oto z opowieści o buntowniku politycznym - Jezusie - który został ukarany za wzniecanie powstania przeciwko Rzymowi, powstała historia o mesjaszu - synu Boga, który dokonywał licznych cudów.

Mit o Jezusie do dzisiaj kwitnie i jest wzbogacany o nowe, nieznane wcześniej szczegóły. Niektórzy, widząc że historia Jezusa nie spełnia oczekiwań współczesnych wiernych a badania naukowe demaskują biblijne błędy i manipulacje, tworzą nowe, alternatywne wersje. Np. coraz więcej osób na bazie popularności tematyki UFO z pełnym przekonaniem twierdzi, że Jezus był kosmitą, a Gwiazda Betlejemska latającym spodkiem. Ale to nie koniec fantazjowania. Jezus to nie tylko kosmita, ale jeszcze wcielenie starożytnych bogów i słynnych postaci historycznych.