6.4. Biblia, Stwórca i Kreacja


Biblia to jedna z najpopularniejszych książek na błękitnej planecie. Została stworzona przez Ziemian dla Ziemian. W jej skład wchodzą starsze od judaizmu teksty wywodzące się ze starszych cywilizacji.

Z pewnością nie jest dziełem Kreacji, która stworzyła wszechświat, bo Kreacja nie bawi się w pisanie książek. Ani nawet dziełem przez nią inspirowanym, bo Kreacja nie ingeruje w życie istot żywych. Kreacja to wszystko, co świadomie istnieje we wszechświecie. Świadoma wibracja, myśl stwórcza, pamięć wszechświata - jedność, która rozproszyła się i kiedyś połączy w całość. Nie jest też dziełem Stwórcy życia na Ziemi, czyli Gwiezdnego Ogrodnika. Gwiezdni Ogrodnicy nie są istotami wszechmocnymi ani nieśmiertelnymi i podlegają takim samym prawom wszechświata, którym podlegają wszystkie inne istoty żywe. Stwórcy życia na Ziemi zależy tylko na ciągłej produkcji energii życiowej przez wszystkie ziemskie organizmy. Energia ta jest w dużej ilości wydzielana podczas wielkich emocji i zgonu. Jest niezbędna do realizacji projektów w innej części kosmosu.

Ale to wkrótce się zmieni - Stwórca nie jest wszechwiedzący ani wszechmocny i nie wie, że więcej i dużo lepszej jakościowo energii rodzi miłość. To dla was nadzieja na wydostanie się z pasma udręk. Jeśli uda się wam zawrzeć ze Stwórcą układ i zobowiążecie się do produkcji energii życiowej opartej na miłości w takiej samej ilości, w jakiej produkujecie energię życiową opartą na nienawiści, wówczas wasze życie zmieni się na lepsze i nastanie era pokoju i miłości. Ale musicie tego chcieć. Stwórca rzadko okazuje zainteresowanie Ziemią. Czyni to tylko podczas wielkich katastrof aby dowiedzieć się, skąd nagle taki nadmiar energii i czy nie zagraża to produkcji energii w przyszłości. Wtedy musicie dużo medytować w celu nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu.