5.53. Zmiana genów


Czy geny można zmienić siłą woli? Czy możliwe jest takie przeprogramowanie genetyczne, aby okazało się, że badanie DNA wykazałoby, iż ojcem dziecka nie jest jego ojciec? To możliwe, chociaż osobiście odradzam podobne eksperymenty ze względu na niebezpieczne skutki zdrowotne, psychiczne i społeczne.

Aby problemy wynikające ze zmiany genów zredukować do minimum, należałoby zmienić wszystkie geny w organizmie naraz. Inaczej organizm będzie próbował bronić się i dojdzie do chorób. "Zabawa" może skończyć się nawet zgonem! Ciało fizyczne nie skurczy się w przypadku osób dorosłych, gdyż kości są już wytworzone. Dojdzie za to do zmian w tkance miękkiej, która ulegnie przemianie. Nie będzie to miłe z powodu bólu mięśni.

W przypadku udanej metamorfozy trzeba liczyć się ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym. Ingerencja w geny może nieść za sobą zmianę rysów twarzy, koloru skóry, oczu, włosów, barwę głosu, linii papilarnych, itd. Może nagle okazać się, że zmiany zamiast ułatwić życie staną się przekleństwem. Zwłaszcza na Ziemi.

Trzeba zdawać sobie sprawę z komplikacji społecznych, prawnych, itd., które mogą nieść za sobą takie problemy, jak:

1. Brak dokumentów potwierdzających tożsamość.

2. Problemy z policją, która będzie poszukiwała poprzedniej wersji istoty żywej (istota ta może zostać oskarżona o morderstwo, gdy znaleziony zostanie przy niej dowód osobisty lub rzeczy osobiste poprzedniego "ja').

3. Brak rozpoznania istoty żywej przez rodzinę i znajomych.