5.54. Channelingi


Miszkańcom Ziemi przytrafiają się kontakty channelingowe z istotami duchowymi lub kosmitami. Musicie wiedzieć, że kontakt można nawiązać nie tylko z istotami dobrymi, którym zależy na waszym rozwoju duchowym i pomyślności, ale i z nisko rozwiniętymi duchowo (czasami niżej niż wy). Można również nawiązać kontakt ze złymi duchami, wampirami energetycznymi a nawet istotami demonicznymi. I tu udzielę rady, jak rozpoznać kto jest po drugiej stronie "telefonu". Są dwa klucze rozpoznawania istot niskich od wysokich.

Pierwszy klucz związany jest z analizą przekazywanych wypowiedzi. Istoty niskie mówią niewiele używając wielu słów. Chaotyczne, bezładne i dziwaczne słowa stylizują na starożytną mowę. Często dla uwiarygodnienia przekazu prawią farmazony o miłości, rozwoju duchowym i powołują się na imiona znane kontaktowcowi, czerpiąc z tzw. "pism świętych", historii i mitologii, aby ukryć prawdziwe intencje. Najczęściej wykorzystywanymi imionami w kręgach chrześcijańskich są "Jezus" i "Maryja", w kręgach muzułmańskich "Muhammad" i imiona aniołów, w kręgach dalekowschodnich imiona znanych bóstw i mistrzów duchowych. Istoty niskie lubią wywoływać poczucie strachu, gdyż żywią się strachem, bólem i nienawiścią. Wiedzą, że zbliża się promień i pragną, byście ze strachu powierzyli im własne życia. Abyście nieświadomie stali się ich niewolnikami - "Róbcie co każemy, słuchajcie nas posłusznie a was ocalimy". Tymczasem zagładę Ziemianom przyniosą prędzej inni Ziemianie. Podczas wysłuchiwania przekazów od niskich istot trudno określić jedno o co tak naprawdę im chodzi. Z kolei istoty wysokie w rozwoju duchowym mówią wiele używając niewielu słów, rzadko używają imion, bo wiedzą że odwracają uwagę od treści przekazu, a ich słowa od samego początku są zrozumiałe dla każdego. Uczą wartościowych rzeczy i dają nadzieję. Istoty niskie mówią dużo o miłości, istoty wysokie ją okazują.

Drugi klucz, to efekty uboczne. Jeżeli kontaktowiec (lub widz pokazu channelingowego) ma kłopoty energetyczne, pogarsza się jego kondycja zdrowotna, traci pamięć lub przytomność, to oznacza, że ma do czynienia z istotami niskimi. Jeśli stan zdrowia nie ulega zmianie lub poprawia się, oznacza to, że ma do czynienia z istotami wysokimi. Istoty wysokie ponoszą osobiście w 100% koszty kontaktu energetycznego, a nawet doenergetyzowują kontaktowca i pomagają wyleczyć jakieś choroby. Musicie też wiedzieć, że czasami złe istoty w swoich przekazach podają prawdziwe informacje by uwiarygodnić szkodliwe treści.

Odradzam nawiązywania kontaktów channelingowych, jeśli nie osiągnęliście wysokiego stopnia rozwoju duchowego pozwalającego kontrolować zdarzenie. Zamiast tego sugeruję rozwijać się duchowo w celu osobistego podłączenia się do Kroniki Wszechświata. To trudniejsze od channelingu, ale za to daje lepsze efekty. Po co zaprzątać sobie głowę informacjami z drugiej ręki, skoro można dotrzeć do źródła? Każdy przekaz channelingowy skażony jest światopoglądem, językiem i filozofią życiową kontaktowca oraz istoty, z którą nawiązuje łączność. W ten sposób powstaje efekt głuchego telefonu. Istota po drugiej stronie "telefonu" musi zniżać się do zakresu słów i wiedzy kontaktowca, nie wspominając, że sama również zdobyła ograniczoną wiedzę i nie jest wszechwiedząca. Kronika Wszechświata udziela tylko tych informacji, które nie zaszkodzą odbiorcy. Wiedza do której nie dojrzał, wywołuje ból, depresje a nawet zagładę - także na skalę globalną, co przytrafiło się Adolfowi Hitlerowi. Nie powinien otrzymywać wiedzy ten, kto do niej nie dojrzał psychicznie, a wiedza dostarczana w kontaktach channelingowych trafia do osób, które często nie powinny jej poznać, bo wpływa destrukcyjnie na ich życie codzienne.