5.46. Ochrona przed radioaktywnością


Czy można chronić się przed skutkami radioaktywności?

W przypadkach niewielkiego napromieniowania (prześwietlenia) można przywrócić równowagę zdrowotną organizmu dzięki pomocy istot żywiących się promieniowaniem, albo urządzeniom symulującym ich zachowania - trzeba zachować wielką ostrożność, aby nie doprowadzić do zgonu w wyniku nadmiernego wyssania energii życiowej.

W przypadkach niewielkiego skażenia radioaktywnego (wchłonięcia radioaktywnej materii) można poddać ciało bombardowaniu strumieni fotonowych - ale tu potrzebna jest wielka wiedza i całkowita kontrola nad ludzkimi komórkami, gdyż przez nieuwagę można doprowadzić do zgonu.

Za to w sytuacjach gdy do napromieniowania dochodzi jeszcze skażenie radioaktywne sytuacja staje się beznadziejna. Pomóc można w pierwszym etapie, gdy skutki jeszcze nie są widoczne, potem nie ma sensu osób takich nawet leczyć. Na Saleinji radzimy sobie wytwarzając dla chorego nowe ciało w które wtłaczamy duszę i wszystkie atrybuty osobowości (pamięć, kod osobowościowy, itd.). Stare zostaje potem unieczynnione radiacyjnie metodą przekształceń na poziomie atomowym.

Istnieją co prawda istoty żywe zdolne do życia w warunkach nadmiernej radiacji, ale w przypadku Ziemian nie istnieje żaden środek pozwalający uodpornić organizm przed promieniowaniem. Musielibyście być wysoko rozwinięci duchowo aby siłą własnego umysłu kontrolować stan zdrowia, a to jest bardzo trudne nawet dla Saleinjiczyków - dopiero istoty półmaterialne radzą sobie z tym bez problemów.

Biorąc pod uwagę stopień rozwoju Ziemian mogę poradzić tylko jedno - musicie robić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. A jeśli już wybuchnie i skazi świat, wtedy jedyną radą będzie produkcja ochronnych skafandrów i pomieszczeń z filtrami (zewnętrznymi i wewnętrznymi). Ze skażonej wody można usunąć radioaktywność za pomocą destylacji. W przypadku żywności można ją bombardować strumieniem skondensowanych fotonów - ale tu znów konieczna jest pełna kontrola nad cząsteczkami, atomami i wiązaniami molekularnymi aby żywności nie przekształcić w trucizny. Gdyby Ziemię spotkała katastrofa, konieczne będzie stworzenie izolowanych terenów - wolnych od promieniowania i hodowanie na niej żywności lub produkowanie sztucznej metodą rozmnażania komórkowego. A przede wszystkim rekultywacja terenu nastawiona na usunięcie skażenia radioaktywnego.