5.47. Orbs


Od jakiegoś czasu coraz głośniej wśród Ziemian mówi się o zjawisku orbs. Czym ono jest?

Zjawisko orbs ma różne źródła. Część zarejestrowanych świetlnych bąbli to skutek działania promieniowania kosmicznego, astralnego, cieplnego i innych. Orbs to również manifestacja istnienia istot niematerialnych, refleksy świetlne i załamania światła (widzialnego lub niewidzialnego dla ludzkiego oka), bąble gazowe o innym ciśnieniu lub składzie chemicznym, pyłki kurzu, żyjątka nieuchwytne dla ludzkiego oka, oraz przypadkowe błyski ze światów równoległych.

W każdym razie nie ma jednego wyjaśnienia.