5.45. Śpiączka a autyzm


Człowiek podczas śpiączki znajduje się w tym samym miejscu gdzie przebywa podczas snu. Dzieci autystyczne nie znajdują się w stanie śpiączki, lecz są po prostu chore. Mają zaburzenia pracy mózgu i układu nerwowego.

Zaburzenia te wywołane są najczęściej przez geny zmienione przez zanieczyszczenie środowiska i pokarm skażony chemikaliami, wysterylizowany promieniowaniem pierwiastków radioaktywnych lub nienaturalnymi genami.

Wraz ze wzrostem spożywania pokarmów z organizmów genetycznie modyfikowanych, liczba dzieci chorych na autyzm i inne, nowe choroby genetyczne, będzie rosnąć. To dlatego, że pokarm nie ulega w 100% strawieniu a ułamek procenta genów z przewodu pokarmowego przenika do organizmu w postaci niezmienionej.

Realne skutki spożywania GMO będą widoczne za kilka pokoleń.