5.37. Nuda i lenistwo


Czy wyżej rozwinięte istoty odczuwają nudę? Czy zdarza im się lenistwo?

Zdarza się, ale jeżeli nie są do niczego zmuszane, lenistwo znika, bo zaczyna je... nudzić. I wtedy zaczynają działać. Nuda nie pojawia się, gdy wykonują zadania, które je interesują. Nuda wynika z rutyny i przymusu.

Podobnie jest na Ziemi - czas poświęcony na frapujące zajęcia szybko biegnie, a czas poświęcony na zajęcia nieciekawe ciągnie się, ciągnie i ciągnie... i nie można doczekać się końca.