5.28. Doświadczenia astralne


Zdarzenia doświadczane w świecie astralnym mogą być równie namacalne jak w świecie materialnym, ale przedmioty trwają tylko tak długo, jak długo są potrzebne i mogą pojawiać się i znikać. To samo dotyczy wyglądu wędrowca. Dusze tuż po opuszczeniu świata materialnego pragną zachować dotychczasowy kształt i formę, a "stali bywalcy" wolą np. postać kulki czystej energii.

W świecie astralnym można dotykać, wydawać dźwięki i przesłać wyobrażenie muzyki drogą telepatyczną. Można zapisać utwór muzyczny we własnej pamięci i odtwarzać jak z magnetofonu. Kolory widziane w astralu są różne, w zależności od strefy w której przebywa wędrowiec. Strefy tworzą myśli istot inteligentnych i odbiór barw jest zgodny z ich wizją.