5.24. Jaka jest różnica między reinkarnacją a prawem karmy?


Różnicę między reinkarnacją a prawem karmy można wyjaśnić stosując analogię do oprogramowania komputerowego.

Reinkarnacja to program, a prawo karmy to nieudana wtyczka do programu utrudniająca jego użytkowanie. Wtyczka wymusza na użytkowniku wykonanie kilku dodatkowych działań w celu osiągnięcia identycznego celu, jak w wersji programu bez wtyczki po jednej operacji. Różnica między istotami obciążonymi i nieobciążonymi programem karmicznym jest taka, jak między programem komercyjnym a open-source.

Aby przywrócić stan właściwy, należy znaleźć sposób na wyłączenie lub usunięcie wtyczki.

Obciążenia karmiczne mogą być usuwane przez istoty wysoko rozwinięte, które wiedzą jak to zrobić. Z kolei przenoszenie obciążeń karmicznych na inne istoty jest złym rozwiązaniem, które obciąża osobę wyzwalającą z karmy i nie rozwiązuje przyczyny problemu.