5.18. Gdzie szukać życia w kosmosie?


Im bliżej jądra galaktyki, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo znalezienia życia i jeszcze mniejsze znalezienia życia wysoko rozwiniętego. Dlaczego? Z powodu mniej sprzyjających warunków do rozwoju życia. Najkorzystniejsze warunki do długotrwałego rozwoju życia znajdują się na peryferiach galaktyki, a nie w centrum.