5.15. Istoty półmaterialne


Wspominałem parokrotnie o istnieniu istot materialnych, niematerialnych i półmaterialnych.

Doskonale wiecie, że istoty materialne mają kształt, wielkość, barwę i inne parametry fizyczne niezbędne do funkcjonowania, a istoty niematerialne pozbawione są materialnych ciał. Ale zapewne nie potraficie sobie wyobrazić jak wyglądają istoty półmaterialne. Dlatego pozwolę sobie uzupełnić informacyjną lukę.

Istoty półmaterialne posiadają formę, którą można przyrównać zarówno do ciała materialnego jak i niematerialnego. Istoty półmaterialne są zazwyczaj przeźroczyste niczym meduzy, można dostrzec ich kształt i dotknąć je. Ale są znacznie lżejsze od porównywalnych form materialnych i potrafią lewitować, wręcz pływać w powietrzu. Można z nimi porozumiewać się telepatycznie.