5.12. Pamięć Wszechświata


Pamięć Wszechświata to wszechobecny element składowy każdej cząstki materialnej i niematerialnej istniejącej we wszechświecie. Magazynowane są w niej wszystkie zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (istoty duchowe nie znają tego trojakiego podziału, gdyż wszystkie informacje są obok siebie).

Pamięć Wszechświata jest źródłem obiektywnej wiedzy, ale nie jest to wiedza encyklopedyczna, lecz rodzaj zapisu zdarzeń pozbawionych komentarzy i wniosków.

Istoty materialne, kóre potrafią logicznie myśleć, mogą podłączać się do Pamięci Wszechświata świadomie (np. poprzez świadome medytacje i eksterioryzacje) lub podświadomie (np. podczas snu lub niespodziewanego zdarzenia). Istoty duchowe mają ułatwione zadanie, gdyż oprócz szybszego kontaktu z Pamięcią Wszechświata potrafią magazynować w idealnym, pierwotnym stanie uzyskaną wiedzę i obdarowywać nią napotkane istoty.

Wszystkie istoty duchowe, półmaterialne i materialne posiadają dostęp do informacji, ale nie jest on nieograniczony. Pamięć Wszechświata posiada blokadę uniemożliwiającą pozyskiwanie informacji, które doprowadzą pytającego do autodestrukcji lub duchowej deewolucji. Każdy może pozyskać tylko tę wiedzę, do której dorósł psychicznie i którą będzie potrafił odpowiedzialnie wykorzystać.

O udostępnieniu wiedzy decydują Wielcy Bibliotekarze. To istoty, które zostały specjalnie stworzone do swojej roli przez Kreację, bądź przeszły bardzo długą drogę ewolucji duchowej i znajdują się u kresu życiowej wędrówki.

Jeżeli ktoś potrzebuje informacji i łączy się z Pamięcią Wszechświata, wysyła zapytanie, które odbierają bibliotekarze. W ułamku sekundy analizują całe życie pytającego i wiedzą, co zrobi z informacją oraz czy jest gotów ją poznać. W końcu udzielają odpowiedzi a petent dowiaduje się, czy istnieje odpowiedź.

Gdy usłyszy słowo "blokada" oznacza to, że odpowiedź istnieje, ale nie może jej poznać. "Brak informacji" oznacza, że zdarzenie nie miało miejsca. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, następuje podłączenie do zarejestrowanej wizji z której należy wyciągnąć własne wnioski. Do bibliotekarzy czasami stoi się w kolejce.