5.13. Stopnie gęstości


Słyszeliście zapewne o tzw. stopniach gęstości charakterystycznych dla ewolucji duchowej?

Ziemianie żyją obecnie na czwartym stopniu gęstości, według skali saleinjickiej, a obok nich żyją istoty znajdujące się na stopniach niższych (kamienie, mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta), i wkrótce przejdą na poziom piąty. W tym samym czasie zmienią się również stopnie gęstości części istot żyjących na poziomach pierwszym, drugim i trzecim. Możliwe, że jeden z wyżej rozwiniętych gatunków zwierzęcych zacznie tworzyć własną cywilizację. Takie przynajmniej obserwacje poczyniono w przeszłości na innych planetach.

A ile stopni gęstości w ogóle będzie? Trudno powiedzieć, bo zmiany rozwojowe mogą odbywać się na różne sposoby, w różnych tempach i cyklach. Niektóre rasy w rozwoju duchowym przeskakują naraz o dwa poziomy, a inne jeden poziom rozbijają na kilka mniejszych. Wszystko zależy od wielu czynników, które mogą zaistnieć równocześnie z większym lub słabszym natężeniem. Generalnie wyróżnia się 12 stopni gęstości podstawowych i istnieje cała masa stopni pośrednich.

Wymienię je.

1. Mikroorganizmy (zdolność do życia i rozmnażania).

2. Rośliny (zdolność do zbiorowej świadomości gatunkowej i rozprzestrzeniania się).

3. Zwierzęta (zdolność do świadomego poruszania się i samodzielnej świadomości).

4. Istoty półświadome (zdolność do abstrakcyjnego myślenia, tworzenia cywilizacji).

5. Istoty świadome (pamięć o poprzednich życiach, świadomość paranormalna).

6. Istoty doświadczone (całkowita kontrola nad własnym miejscem we wszechświecie, zdolność przenikania do światów równoległych przesuniętych czasowo - na tym poziomie znajduje się moja rasa).

7. Istoty półmaterialne (różne stopnie rozwoju uzależnione od stopnia przeźroczystości i lekkości).

8. Pomocnicy, Nauczyciele, Opiekunowie Duchowi i inne istoty niematerialne (wspieranie istot niższych).

9. Wielcy Bibliotekarze (nieograniczony dostęp do Pamięci Wszechświata).

10. Gwiezdni Ogrodnicy (twórcy życia na planetach, potrafią również tworzyć planety i gwiazdy).

11. Wszechświatowi Ogrodnicy (tworzący własne wszechświaty i przygotowujący się do zjednoczenia z Kreacją).

12. Istota absolutna (Kreacja).

I jeszcze jedno... Istoty żyjące w tym samym czasie i miejscu mogą mieć kilka różnych rodzajów gęstości. Podobnie zwierzęta, rośliny i przedmioty. Inaczej w chwili wejścia w piątą gęstość zwierzęta musiałyby wymrzeć a o istnieniu roślin nikt by już nie pamiętał.

Wielu Ziemian ma mylne wyobrażenie czym są owe gęstości i pojmują je zbyt materialistycznie. Tu chodzi o rozszerzenie odczuwania dodatkowych wymiarów, a nie przemianę zwierząt w ludzi, czy roślin w zwierzęta bo wszystkie te rzeczy powstały równocześnie a nie na drodze ewolucji. Tu chodzi o energię, duszę i postać astralną a nie materialny kształt i formę.

Na koniec muszę dodać, że w każdym miejscu wszechświata panują trochę odmienne warunki. W rejonach zwiększonej grawitacji istoty znajdujące się np. na trzecim poziomie gęstości mają mniejszą objętość niż istoty na drugim poziomie gęstości z rejonu o niskiej grawitacji.