5.7. Kwazary


Kwazary to największe obiekty gwiazdowe zlokalizowane przeważnie w centrum galaktyki, gdzie ścieranie się materii, energii i grawitacji jest nieporównywalnie większe niż na peryferiach. W wyniku ścierania się sił, emitowane jest ogromne promieniowanie. To tak, jakbyście wzięli kilka gwiazd i ścisnęli je ze sobą - wtedy wyemitują większą energię niż uzyskaną po dodaniu energii wszystkich z osobna.

Czarne dziury mogą orbitować wokół kwazarów, ale nie są bezpośrednio odpowiedzialne za emitowane przez nie promieniowanie - prędzej za osłabianie emisji.

Z kolei mikrokwazary to resztki kwazarów i galaktyk pożartych przez czarne dziury, które w przyszłości całkowicie znikną pożarte przez czarne dziury. Taki los spotka również Drogę Mleczną.