5.2. Prawa Kreacji


1. Wszystko jest wibracją.

2. Sensem życia jest ewolucja duchowa.

3. Wszystko podlega procesowi nieustannej przemiany.

4. Każdy czyn wywołuje skutek, a każdy skutek ma przyczynę.

5. Wszystko co hamuje rozwój i zniewala umysł ulega eliminacji, a zmiany prowadzące do zwyrodnienia ulegają zniszczeniu.

6. Każda męska forma życia jest zdolna zapłodnić wiele form żeńskich.

7. Każda istota fizyczna posiada świadomość materialną i duchową.

8. Emocje istnieją tak długo, jak długo istnieje ciało fizyczne.

9. Kreacja zapewnia każdemu niezbędne warunki do kroczenia obraną przez niego drogą, ale drogi tej nie kontroluje.

10. Każda istota na etapie rozwoju materialnego podlega ustawicznemu cyklowi narodzin, życia i śmierci w świecie fizycznym oraz pobytu niematerialnego w świecie duchowym, gdzie jej życie jest przetwarzane przed ponownymi narodzinami.

11. Prawda jest stała i nie wymaga aktualizacji.

12. Każdy, kto dąży do prawdy, prędzej czy później osiągnie cel.

13. Nie ma istot nieomylnych i doskonałych, gdyż konfrontacja i dążenie do doskonałości stymulują rozwój.

14. W celu wspomożenia rozwoju na każdej zamieszkałej planecie w jednym okresie czasu żyje jedna nadzwyczaj wysoko rozwinięta duchowo istota wspomagana przez wyższe inteligencje, a w okresach przełomowych więcej.15. Wraz z rozwojem duchowym istoty zmieniają się jej cechy charakteru.

16. Wszelkie formy życia osiągają wiek odpowiedni do stopnia rozwoju umysłowego.

17. Krzywa popełniania błędów wraz z wiekiem spada.

18. Im wyżej rozwinięta istota, tym bardziej jest precyzyjna.

19. Kto postępuje wbrew prawom i nakazom Kreacji, ten wywołuje katastrofę.

20. Wszystkie informacje wszechświata gromadzone są w Pamięci Wszechświata.