4.6. Mądra pomoc


Kiedy jedna istota przechodzi obok drugiej - w potrzebie, można zaoferować jej pomoc. Ona zaś zdecyduje, czy z pomocy skorzysta. Pomoc, która zostanie udzielona nie powinna być krótkotrwała, lecz mądra.

Nie należy oferować rozwiązania problemów bez aktywnego udziału potrzebującego, ale można pomóc w ich merytorycznym rozwiązaniu. Istota potrzebująca musi sama sobie pomóc przyjmując impuls do konstruktywnego działania.

Można wrzucić żebrakowi monetę i być zadowolonym ze wsparcia go. Ale to pomoc krótkotrwała, nieefektywna i doraźna. Zwłaszcza, że pieniądze może przepuścić w pobliskim sklepie monopolowym. Lecz gdy żebrakowi zostanie wskazana możliwość założenia własnego biznesu i mądrego zainwestowania wyżebranych pieniędzy, wówczas jest to dobra pomoc, długofalowa. I taką pomoc oferują Ziemianom kosmici.

Wskazujemy możliwości, rozwiązania, ale od was zależy, czy zechcecie z nich skorzystać. I taką politykę stosujemy. Nie pomaga się komuś, kto nie chce skorzystać z pomocy. Pomoc zaoferowana Ziemianom może zostać wykorzystana, gdy dojdzie do wybuchu III wojny światowej lub upadku meteoru. Wtedy będziecie musieli zbudować świat od zera i zrobicie to albo kontynuując rozwiązania sprzed katastrofy, które w przyszłości ponownie doprowadzą do kolejnego kryzysu, albo stworzyć świat na nowych zasadach, które kosmici wam przedstawiają. Być może rady okażą się inspirujące i stworzycie coś lepszego niż istnieje na innych planetach. Kto wie?