4.1. Moja misja


Nie wszyscy rozumieją cel mojej misji na Ziemi, dlatego pora na kilka wyjaśnień.

Moim celem nie jest:

1. Rozwijanie ziemskiej nauki i odpowiadanie na pytania naukowe.

2. Tworzenie kroniki historii Ziemi.

3. Nawiązanie oficjalnego kontaktu z Ziemianami.

4. Zabawianie Ziemian opowiastkami nt. życia w kosmosie (opowieści o Saleinji mają inspirować do przemian na Ziemi i do rozwoju społecznego a nie dostarczać płytkiej rozrywki).

5. Recenzowanie książek.

6. Odpowiadania na osobiste pytania Ziemian (np. czy mają kosmiczną duszę, albo co ich czeka w przyszłości).

Celem mojej misji jest:

1. Rozbudzanie gwiezdnych wędrowców.

2. Tworzenie podstaw do pokojowego i uczciwego zjednoczenia Ziemi.

3. Przygotowywanie Ziemian do nawiązania pokojowego kontaktu z kosmitami (zachęcanie do rozwoju duchowego, do odrzucenia niewolnictwa religijnego i zgubnych ideologii, nauczanie tolerancji, ostrzeżenie przed zagrożeniami, etc.).

4. Uczenie was samodzielnego myślenia.

5. Inne cele, które ustalają moi przełożeni.

Wypowiadam się na tematy naukowe lub historyczne tylko wtedy, gdy mają zastosowanie dla mojej misji, lub przy okazji, gdy chcę podzielić się moimi przemyśleniami. Nie jestem wyrocznią ani nieomylnym guru.