3.3. Wojna czy dyskusja?


Czy wzajemne walki i brak zgody istnieje tylko na Ziemi? Nie. W całym kosmosie, na każdej zamieszkanej planecie istnieją konflikty i różnice zdań. Dzięki nim ewolucja może postępować do przodu na drodze wojennej lub pokojowej. Od skonfliktowanych stron zależy, czy waśnie przybiorą formę agresywnych walk, czy ostrych, ale wartościowych dyskusji.

Na Saleinji staramy się rozwiązywać problemy na drodze pokojowej. Bardzo pomocne są planetarne prawa nastawione na nieingerowanie w prywatne sprawy obywateli. Od urodzenia staramy się wśród dzieci krzewić ideę przyjmowania do wiadomości prawdziwych faktów.

Ziemianie nie lubią prawdy i wolą żyć w wygodnym świecie iluzji wykreowanym przez poglądy i przekonania. Nawet gdy usłyszą przykrą prawdę to starają się ratować kłamstwa, gdyż nie chcą jej znać. Żadna znana Unii Galaktycznej rasa nie jest tak niezrównoważona jak Ziemianie.