3.2. Kosmiczna Konfederacja


Unia Galaktyczna nie jest jedyną organizacją zrzeszającą gwiezdne cywilizacje. Unia Galaktyczna, o której pisałem, istnieje w galaktyce Drogi Mlecznej. Ale galaktyk jest sporo we wszechświecie i praktycznie w każdej istnieją jej odpowiedniki.

Oprócz organizacji galaktycznych istnieją również ponadgalaktyczne. Jedna z nich to Kosmiczna Konfederacja, która skupia w sobie kilka cywilizacji z różnych galaktyk. Jedyną rzeczą, która odróżnia ją od np. Unii Galaktycznej, jest działalność w skali wszechświatowej, a nawet międzywszechświatowej.

Aby być członkiem Unii Galaktycznej wystarczy przestrzegać galaktycznego prawa. Aby być członkiem Kosmicznej Konfederacji trzeba spełniać trzy warunki. Pierwszy warunek związany jest z deklaracją przestrzegania Praw i Nakazów Kreacji. Drugi związany jest z wymogiem technicznym - cywilizacja ta musi samodzielnie zdobyć technologię podróży umożliwiającą bezproblemowe i szybkie przemieszczanie po całym wszechświecie i między podobnymi wszechświatami. Po trzecie - cywilizacja ta musi mieć akredytację galaktycznej organizacji (w naszym wypadku Unii Galaktycznej), gdyż reprezentuje wówczas interesy całej galaktyki.

Jak dotąd nie powstała żadna organizacja ponadwszechświatowa, aczkolwiek do Kosmicznej Konfederacji zrzeszającej kilka cywilizacji Unii Galaktycznej zalicza się jedna cywilizacja z wszechświata sąsiedniego, gdzie panują identyczne Prawa i Nakazy Kreacji oraz warunki fizyczne.