9.14. Media mogą wspomóc ewolucję


Gdyby mądrzy ludzie przejęli kontrolę nad mediami i dobrze je wykorzystali, wówczas nastąpiłby na Ziemi gwałtowny skok w ewolucji świadomości Ziemian. Aktualnie media służą politykom, religiom i biznesmenom, a nie wszystkim Ziemianom, i dlatego rozwój duchowy następuje bardzo powoli, choć znacznie szybciej niż w epokach, gdy masowych mediów nie było. Gdy "oświeceni" będą mieli wpływ na opinię publiczną i edukację, nastąpi przełom.