6.10. Istoty demoniczne i pasożyty duchowe


Szatan i diabeł są wymysłami Ziemian i to stosunkowo młodymi. W najstarszych wersjach Biblii Ewę kusi nie Szatan i nie diabeł, ale wąż. Dopiero później przerobiono go, dla spójności tekstów biblijnych, w Szatana.

Istnieją różne istoty - niskie, które szkodzą i dużo mówią o miłości, ale nie potrafią jej okazywać, oraz wyższe, które okazują miłość choć rzadko o niej mówią.

Wśród istot niskich istnieje ogromna rzesza pasożytów duchowych i istot, które można nazwać demonicznymi, ponieważ starają się podporządkowywać sobie inne istoty. Istoty demoniczne są podstępne, twierdzą np. że to one stworzyły życie aby zaskarbić sobie sympatię i czasami przekazują prawdziwe informacje aby pomiędzy nimi ukryć fałszywe i szkodliwe.

Istotom tym zależy na wysysaniu energii życiowej i całkowitej kontroli umysłów. Pomagają im w tym oparte na strachu i przemocy religie. M.in. religie z Azji Mniejszej (jedna z nich kultywuje symboliczne, kanibalistyczne picie krwi i jedzenie mięsa, wywołuje u wiernych ciągłe poczucie winy i życia w grzechu, a za swój znak rozpoznawczy obrała narzędzie tortur), wymarła religia aztecka i wszystkie inne, które kultywowały i kultywują ofiary z ludzi lub zwierząt, albo terroryzują społeczeństwo wizjami okrutnych kar za nieposłuszeństwo. Istoty te nie bez powodu kłębią się wokół morderczych religii, ponieważ zgromadzenia religijne są doskonałą pożywką dla pasożytów.

Gdy modlicie się, wytwarzacie pozytywną energię, która wchłania pasożyty duchowe. Gdy występuje u was poczucie winy, otwierają się w aurze kanały, którymi istoty demoniczne mogą sprawować nad wami psychiczną władzę. Łącznie ze słyszeniem "głosów" utożsamianych mylnie z głosem Boga, diabła, Opiekuna Duchowego (tzw. Anioła Stróża) lub podświadomości. Gdy taka istota wkroczy przez otwarty kanał, to już nie popuści i aby się jej pozbyć niezbędna jest pomoc istoty silniejszej psychicznie (duchowo) od niej.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano przepływ istot niskich z miejsc kultu religijnego do środków masowego przekazu. Obecnie okazują mniejsze zainteresowanie religiami (choć nadal występuje) a większe telewizją, która pod ich wpływem staje się coraz bardziej brutalna. Zaciekawia je również internet, ale jeszcze go nie opanowały.

Ofiarą istot demonicznych padł np. Pio, który wpadł w pułapkę religii katolickiej. Modlił się do istot demonicznych kontrolujących Kościół (czyli do złych istot), aby chroniły go przed Szatanem (utożsamianym ze złą istotą). Aż do śmierci nie rozumiał, dlaczego jego modlitwy w odpędzeniu "diabła" nie skutkują.