5.39. Myśli


Ludzkimi myślami zawiaduje dusza. Są potrzebne, aby móc cokolwiek robić. Nawet najmniejszy organizm komórkowy potrafi myśleć, chociaż w niezwykle ograniczonym zakresie. Myśli są niezbędne do odczuwania istnienia. Do posiadania świadomości.

Umiejętność myślenia odróżnia istoty żywe od mechanicznych. Komputery potrafią analizować zdarzenia według planu stworzonego na bazie ludzkich myśli, ale nie potrafią samodzielnie i spontanicznie myśleć. Mogą wykonywać zaprogramowane zadania ale nie będą myśleć, gdyż myśli wypływają z duszy a nie mózgu. Mózg je tylko formułuje.

Myśl jest językiem duszy, słowa językiem mózgu.

Bez świadomej myśli związanej z odbieraniem bodźców zewnętrznych, jak uczucie wiatru, słońca, itd. człowiek nie jest świadomy, że istnieje. Jest tylko martwą istotą, podobną kamieniowi.