5.35. Astrologia


Wy, Ziemianie, posiadacie specyficzny, dosyć prosty sposób odwzorowywania nieba. Tworzycie mapę gwiazd koncentrując się na łączeniu ich w gwiazdozbiory. Ta tradycja ziemska wywodzi się z czasów starożytnych, podobnie jak znaki zodiaku.

Promieniowanie kosmiczne, jakie emituje Słońce, wpływa na wszystkie ziemskie organizmy i ogólny stan przyrody. Wasi naukowcy dowiedli związków między okresem wzmożonej aktywności Słońca a stanem pogody na Ziemi i społecznymi nastrojami. To samo dotyczy Księżyca, który oddziałuje na Ziemię najmocniej wywierając wpływ na skorupę ziemską (pływy lawy, napięcia w skorupie ziemskiej prowadzące do trzęsień ziemi) i pływy wody (przypływy i odpływy). I mimo tych niewątpliwych, dobrze udokumentowanych obserwacji wasi "poważni naukowcy" wciąż szydzą z astrologii. Być może dlatego, że ziemska astrologia już dawno uległa wypaczeniom i nie może równać się z umiejętnościami starożytnych Majów czy jeszcze starszych ludów.

Wypaczenia wynikają m.in. z braku dokonywania korekt związanych z pozornym ruchem gwiazd wynikającym z precesji. Z tego powodu przewidywanie związków między energią gwiazd a zdarzeniami, staje się coraz mniej dokładne i wiarygodne a astrologia narażona jest na kpiny i szyderstwa.A jak to wygląda u kosmitów? Traktujemy astrologię bardzo poważnie, ponieważ pozwala z wyprzedzeniem zapowiedzieć trzęsienia ziemi, nastroje społeczne (np. falowy wzrost agresji), i nie tylko. Nasza astrologia jest mocno zaawansowana. Nie utożsamiamy kosmicznych wpływów ze znakami zodiaków (których nie posiadamy), lecz bezpośrednio z gwiazdami, planetami, księżycami a nawet kometami i asteroidami.

Każde ciało niebieskie w większym lub mniejszym stopniu oddziałuje energetycznie i grawitacyjnie na inne planety i istoty żywe. Każdemu z poznanych ciał niebieskich potrafimy przypisać odpowiednie właściwości energetyczne na podstawie natężenia promieniowania, częstotliwości fal, przyciągania, itd.

Na podstawie danych astrologicznych można ułożyć horoskop. Horoskop składa się z dat kluczowych, kiedy może wydarzyć się coś ważnego i opisu kontekstowego. Najlepszy astrolog nie jest w stanie stwierdzić, co istota uczyni, czy wykorzysta energię czy z lenistwa da sobie spokój. W horoskopach można zobaczyć tylko daty oraz ustalić skalę energii i jej rodzaj. Od istoty zależy co zrobi z informacjami. To jak fala na morzu - można przygotować deskę surfingową i popłynąć na fali, albo nic nie zrobić patrząc jak fala odpływa.

Nie śmiejcie się więc z astrologii, przywróćcie ją do właściwego stanu korygując przesunięcia gwiazd wynikające z precesji, a będziecie zaskoczeni wynikami. Co prawda nie tak spektakularnymi, jak u nas, ale dostrzegalnymi.

Niedowiarków, którzy wpisali astrologię do świata bajek i legend, zachęcam do zapoznania się z fizyką i astronomią. Od obserwacji fizycznych, astronomicznych i psychologicznych wzięła swój początek astrologia. Nadejdzie czas, gdy ziemskie nauki ścisłe oficjalnie potwierdzą astrologię, ale trzeba Ziemianom na to czasu i dobrej woli.