5.10. Księżyc


Krążący wokół Ziemi Księżyc został stworzony przez Gwiezdnego Ogrodnika w celach, które można by nazwać "gospodarczymi".

Księżyc jest w środku pusty i zamieszkały przez istoty niematerialne, które są "pracownikami" Gwiezdnego Ogrodnika i potrafią nawiązać z nim kontakt.

Wewnątrz Księżyca istnieje wielka "przetwórnia", która magazynuje wyprodukowaną na Ziemi energię i przekazuje do innego punktu kosmosu. Energia służy do tworzenia nowych form życia, nowych światów i wszechświatów. Ponadto satelita Ziemi pełni rolę stabilizatora i ochroniarza Ziemi.