4.9. Nieformalne kontakty z Ziemianami


Zdarzają się nieformalne kontakty bezpośrednie z Ziemianami, ale zawsze dotyczy to osób o wysokim stopniu rozwoju duchowego, które same nawiązują z nami kontakt wysyłając zapraszające myśli, a my na nie odpowiadamy (nie zawsze).

Czasami spotykamy ich podczas eksterioryzacji, a zawarte znajomości owocują później fizycznymi wizytami. Kosmici utrzymują stałe kontakty z gwiezdnymi wędrowcami. Nie nawiązujemy natomiast kontaktów z ludźmi nie przygotowanymi na kontakt.