1

Temat: Modlitwa Duszy

"The Prayer of the Soul"

Oh Divine Cosmic Mind
Holy Awareness in All Creation
Carried in the heart
Ruler of the mind
Savior of the Soul
Live in me today
Be my Daily Bread
As I give bread to others
Help me grow in knowledge
Of All Creation
Clear my eyes
That I may See
Clear my ears
That I may hear
Cleanse my heart
That I may know and love
The Holiness of True Existence
Divine Cosmic Mind


polska wersja:


"Modlitwa Duszy"

O, Boski Kosmiczny Umyśle
Święta Świadomości we Wszystkim co Stworzone
Noszona w sercu
Władco umysłu
Zbawco Duszy
Zamieszkaj dziś we mnie
Bądź mi Chlebem Powszednim
Jak ja daję go innym
Pomóż mi wzrastać w wiedzy
O Wszelkim Stworzeniu
Oczyść moje oczy
Żebym mógł Widzieć
Oczyść moje uszy
Żebym mógł słyszeć
Oczyść moje serce
Bym mógł poznać i pokochać
Świętość Prawdziwego Istnienia
Boski Kosmiczny Umysł

/ Inne tłumaczenia: https://cassiopaea.org/forum/threads/th … ons.12888/